Rust Vrede Vrijheid

Soms ben je in onrustig water met je levensbootje of maak je een storm mee in het leven.

 

Je kunt heen en weer slingeren of met alle winden meewaaien. Je verlangt naar een rustige plek en meer overzicht en focus. Het kan goed zijn uit te rusten en op krachten te komen aan de waterkant, even weg van de storm.

Verlang je naar rust, naar meer blijdschap, perspectief of heb je gewoon een luisterend oor nodig? Ik wil een stukje met je meevaren.

Het kan zijn dat je een vorm van verlies hebt meegemaakt of dat je in de knoop zit met je gevoelens. Ook als je een heftige gebeurtenis hebt meegemaakt en je stilgezet bent, kan het helpen om samen te praten over dingen die je bezig houden en tijd te nemen zelf je leven weer vorm te kunnen geven..meer

Voor wie

Psychosociale therapie kan helpend zijn als je last hebt van of te maken met:

  • Stress, spanning of burn-out klachten;
  • Angstklachten of andere klachten en blokkades rondom emoties;
  • Negatief zelfbeeld, minderwaardige gevoelens;
  • Rouw en verlies;
  • Klachten na een schokkende, traumatische gebeurtenis;
  • Onbeduidende (mentale) klachten, onzekerheid;
  • Moeite met het leggen of houden van (vriendschappelijke, werk-) relaties;
  • Niet meer kunnen vertrouwen op je lichaam door verlies van (een stuk) gezondheid.

Werkwijze

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek zullen we eerst een intakegesprek hebben, waarna we samen besluiten of en hoe we een poosje samen op weg kunnen gaan.
We onderzoeken samen wat een duidelijke hulpvraag is en waar je graag verandering in zou willen zien.
In overleg met jou wordt door Aan rustig water een handelingsplan gemaakt. Daarin wordt duidelijk beschreven wat je graag wilt veranderen, wat jouw doelen en wensen zijn en op welke manier we dit kunnen bereiken.
De gesprekken vinden meestal elke 14 dagen plaats en duren 60 minuten. Tijdens het traject zullen we na elke 6 gesprekken kort evalueren. Als we tot een afronding komen kan de frequentie worden afgebouwd en vindt er een eindevaluatie plaats. We evalueren of jouw doelen en wensen voldoende zijn bereikt, wat je zelf daarna kan doen om verdere klachten te beperken en/of te voorkomen.

Over mij

Ik ben Miesje Rienstra-Wiersma, getrouwd met Martijn. We hebben 3 kinderen. Nadat ik gewerkt heb als binnendienst medewerker export, en ook een aantal jaren thuis ben geweest voor de kinderen, was het mijn verlangen meer met mensen te werken. Ik heb al ca. 20 jaar tieners en volwassen pastoraal begeleid en ik merkte dat ik nog meer handvaten wilde hebben voor dit mooie werk.

...vervolg rust, vrede, vrijheid.

Misschien voel je je gevangen zitten in gedachten, gevoelens en vermijd je (onbewust) bepaalde mensen of plekken.

Ergens voel je dat je niet leeft zoals het is bedoeld en wilt graag ontdekken hoe je vrijer in het leven kunt staan, je unieke jezelf te kunnen zijn in relatie tot de mensen en de wereld om je heen.

Zie je er steeds tegenop dingen alleen het hoofd te bieden en wil je graag in een veilige, vertrouwde omgeving je verhaal kunnen doen?

Hoe kan psychosociale therapie jou helpen?

Allereerst is een veilige, vertrouwelijke omgeving nodig om je verhaal te kunnen doen. Een luisterend oor, de juiste vragen of werkvormen kunnen helpen dingen voor jezelf helder te krijgen en bewust te worden wat er werkelijk aan de hand in. Je krijgt inzicht in jouw situatie, jouw proces of patronen en hoe je hierin ruimte kunt krijgen voor een verandering die je verlangt.

Disclaimer | Telefoon 0615594912     |    Copyright 2022    |     aanrustigwater.nl